سوالات استخدامی کارشناس تحلیلگر سیستم

سوالات استخدامی کارشناس تحلیلگر سیستم سال 99

10,000 -

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


تستهای مهندسی نرم افزار_1645547384_55451_11104_1992.zip0.35 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت