سوالات استخدامی عمومی آموزش وپرورش

اگر به فکر قبولی توی آزمونهای استخدامی هستی با تهیه این محصول یک قدم به موفقیت نزدیکتر شو.

سوالات 3 دوره استخدامی آموزش وپرورش

سال1389

سال1386

سال1384

10,000 -

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


سوالات_1644925339_55281_11104_1430.zip0.53 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت